how to make your own website for free
VF Physical

A M B U L A N T U   Z A   F I Z I K A L N U   T E R A P I J U   I   R E H A B I L I T A C I J U

Rešite sve Vaše probleme iz domena fizikalne terapije i rehabilitacije kod nas.

U cilju unapređenja i poboljšanja Vašeg zdravlja, primenićemo najsavremeniju aparaturu, Shockwave terapiju, fizioterapiju, kineziterapije, kineziotejping, limfnu drenažu ... 

VF Physical

KOREKTIVNE VEŽBE

Deformiteti kičmenog stuba nastaju kada dođe do abnormalnosti kičmenog stuba (kičme), odnosno, prirodne krivine kičmenog stuba su poravnane ili prenaglašene u određenim oblastima

VF Physical

HIPERBARIČNA KOMORA

Hiperbarične komore povećavaju količinu kiseonika u ćelijama na račun rastvorenog kiseonika u plazmi. Poboljšavaju cirkulaciju krvi smanjujući viskoznost plazme, povećavajući elasticnost membrane eritrocita i smanjujući agregaciju trombocita i leukocita.

VF Physical

SHOCKWAVE TERAPIJA

Savremena neinvazivna metoda rehabilitacije pacijenata radijalnim shockwave talasima od sada je dostupna svima

VF Physical

FIZIKALNA TERAPIJA

Fizikalna terapija koristi razne oblike fizičke energije (svetlost, zvuk, magnetizam, elektricitet, toplotnu energiju, mehaničku ...)

VF Physical

PRESOTERAPIJA
LIMFNA DRENAŽA

Limfna drenaža je eliminacija viška tečnosti iz organizma odnosno iz međućelijskog prostora gde se ona inače skuplja

VF Physical

KINEZITERAPIJA 

Oblast fizikalne terapije koja se bavi primenom pokreta u svrhe lečenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja organizma

VF Physical

KINEZIOTEJPING

To je neinvazivna, nefarmakološka tehnika, koja poboljšava terapiju i nudi pacijentima alternativno, efikasno i lokalizovano lečenje

VF Physical

ANTICELULIT TRETMANI

Terapija shockwave akustičnim talasima koristi kinetičku energiju, koja se posebnom tehnologijom pretvara u akustični talas

VF Physical

MASAŽA

Terapija masažom je jedna od najstarijih metoda lečenja. Predstavlja terapijsko umeće koje ima pozitivan efekat na sve telesne sisteme

VF Physical

PREGLEDI STOPALA

Najsavremenije merenje spuštenosti stopala po originalnoj metodi, kompjuterska obrada podataka i praćenje rezultata

VF Physical
VF Physical
Adresa

Kralja Milana IV br. 19
34000 Kragujevac 
Republika Srbija

Kontakt

e-mail: info@vfphysical.rs
Tel: +381 34 63 93 930
Mob: +381 66 63 93 930