responsive website templates
VF Physical

Kineziotejping

VF Physical


To je neinvazivna, nefarmakološka tehnika, koja poboljšava terapiju i nudi pacijentima alternativno, efikasno i lokalizovano lečenje. Ova tehnika je baziran na prirodnim sposobnostima organizma za izlečenje. Zasniva se na efikasnosti aktiviranja neuroloških i cirkulatornih sistema. Svojom suštinom se oslanja na anatomiju, fiziologiju, kineziologiju i patologiju. On predstavlja nov pristup tretiranju kože, perifernih nerava, mišića, fascije, zglobova. Reč je o originalnoj metodi koja podrazumeva nameštanje specijalnih elastičnih traka, odnosno njihovo lepljenje na određene površine kože. Elastični flasteri omogućili su da se određene mišićne strukture i zglobovi stegnu do granice koja oslobađa često neizdrživog bola. Oni su rastegljivi 40 odsto, što omogućava da objektivno kratki flasteri pokrivaju veliku površinu. Oni su specijalno perforirani i sa sličnim karakteristikama kao što je koža.

Korišćenjem elastične trake otkriveno je da se mišićima i drugim tkivima može pomoći asistencijom spolja. Mišići se ne posmatraju samo kao izvršioci pokreta delova tela, nego i kao kontrolori venske i limfne cirkulacije, telesne temperature i drugih procesa. Upravo zbog toga, poremećaj u mišićnom radu rezultira širokom lepezom simptoma. Traka koja se koristi u KT tehnici, zalepljena na mišić koji se tretira, svojom elastičnošću omogućava potpunu pokretljivost tog dela tela. Lepljivi deo trake se aktivira telesnom toplotom. Traka može ostati na telu zalepljena nekoliko dana. Retko izaziva iritacije na koži, budući da ne sadrži lateks i njena specijalna talasasta struktura omogućava disanje kože.

U početku su ovu tehniku najviše koristili ortopedi, kiropraktičari, drugi sportski lekari i fizioterapeuti. Nakon toga su je otkrili olimpijski odbojkaši u Japanu i novitet se brzo raširio i među ostalima. Danas je prihvaćena od strane svih sportskih lekara i fizioterapeuta, sportista u Japanu, ostalih azijatskih zemalja, SAD, Evropi i Južnoj Americi ...

KT je jeftina i uspešna procedura. Za našu sredinu je relativno nova tehnika i dobro bi bilo da je upozna što širi krug zainteresovanih.

Danas u svetu postoje tri varijante tejping terapije izvedene iz japanske bazične. Neuromišićni tejping podrazumeva dekompresiju tkiva, odnosno traka se lepi a ne steže, već omogućava normalnu cirkulaciju i dozvoljava pokret. Za ovu metodu je najvažnije da je neinvazivna i da deluje bez upotrebe hemijskih i farmaceutskih sredstava. Jedina kontraindikacija gde ne sme da se primenjuje su otvorene rane, jer traka nije sterilna.

Ovako postavljena traka pruža podršku mišićnom radu, poboljšava krvnu i limfnu cirkulaciju, umanjuje bol jer deluje na nervne završetke ispod potkožnog tkiva. Osim toga, koriguje loše odnose mekih tkiva i zglobnih struktura. U svakom slučaju, traka pomaže u samoizlečenju. Što se tiče boja traka, one ne utiču na terapijski efekat, već ih korisnici biraju po afinitetu. Na osnovu dosadašnjih iskustava, sportisti i klasični pacijenti najviše biraju plavu i crvenu, podjednako su zastupljene u kliničkom radu i u sportu, a zbog vidljivosti zovu je i sportskom trakom.

VF Physical
Adresa

Kralja Milana IV br. 19
34000 Kragujevac 
Republika Srbija

Kontakt

e-mail: info@vfphysical.rs
Tel: +381 34 63 93 930
Mob: +381 66 63 93 930