free website builder
VF Physical

Tecar terapija

VF Physical


Najsavremeniji način lečenja povreda - tecar predstavlja inovaciju u oblasti termoterapije. Terapija putem koje se značajno može smanjiti vreme trajanja oporavka i rehabilitacije putem podsticanja aktivacije svih prirodnih telesnih procesa i primenom radiofrekfencijskih strujnih talasa koji uzrokuju toplu reakciju u tkivima.

Na ćelijskom nivou Tecar terapiju karakteriše trostruko delovanje. Ona aktivira ćelijsku biostimulaciju, stimuliše mikrocirkulaciju i pospešuje metaboličku hiperaktivaciju ćelije.

Mehanizam delovanja Tecar terapije
Tecar terapija dejstvom radiofrekfencija prebacuje energiju kroz tkivo delujući, u zavisnosti od načina primene, na površinska tkiva i mišiće, kao i na dubinska tkiva, dublje smeštene mišiće u telu, tetive i kosti. Na ovaj način Tecar terapija stvara prijatnu i delotvornu terapiju čitavog tela. Pored rehabilitujućih efekata Tecar terapija deluje krajnje opuštajuće i umirujuće na pacijenta, čineći je veoma prijatnom i relaksirajućom rehabilitacionom metodom.

Korišćenjem ove terapije omogućen je brži oporavak i revaskularizacija tkiva, kao i smanjenje upalnih procesa, stimulisanje limfnog sistema tokom intenzivnog trenažnog procesa, ubrzavanje prirodnog procesa oporavka mišića i osetno smanjenje bola već nakon prve terapije.

Tecar terapija se koristi:
Triger tačke u cervikalnoj regiji, bol u donjim leđima, bolno rame, tendinitis, epikondilitis, rizartroza, plantarni fascitis, cervikalni sindrom, lumbalni sindrom, sindrom karpalnog tunela, gonartroza, uganuće skočnog zgloba, mišićni hipertonus, otok... 

VF Physical
Adresa

Kralja Milana IV br. 19
34000 Kragujevac 
Republika Srbija

Kontakt

e-mail: info@vfphysical.rs
Tel: +381 34 63 93 930
Mob: +381 66 63 93 930