best html templates
VF Physical

Korektivne vežbe

Kifoza

VF Physical


Kifotično loše držanje
(pogrbljena leđa, ramena povijena u napred ) u predškolskom uzrastu ako se ne koriguje može da preraste u kifozu u narednih nekoliko godina.

Ako se ne radi o već formiranim deformitetima koji bi zahtevali ortopedski tretman, fizijatar će preporučiti korektivnu gimnastiku, bavljenje sportom, pre svega plivanjem i korigovanje loših navika u držanju 

VF Physical

Skolioza

VF Physical

Lordoza

VF Physical

Kifoza

VF Physical

Korektivna gimnastika

VF Physical
Adresa

Kralja Milana IV br. 19
34000 Kragujevac 
Republika Srbija

Kontakt

e-mail: info@vfphysical.rs
Tel: +381 34 63 93 930
Mob: +381 66 63 93 930