create your own web page for free
VF Physical

Korektivne vežbe

Skolioza

VF Physical


Krivljenje kičme na levu ili desnu stranu u obliku slova "C" ili na obe strane u obliku slova "S" naziva se "skolioza". U najvećem broju slučajeva je nepoznatog uzroka, pa je i njena progresija nepredvidiva što jako otežava lečenje. Može se javiti u najranijem uzrastu, u fazama intezivnog rasta, u pubertetu ili na završetku rasta.

Ako jedan od roditelja ili oboje imaju bilo koji deformitet kičmenog stuba velika je verovatnoća da će i dete takođe imati isti problem. U tom slučaju treba pratiti rast kičmenog stuba od najranijeg uzrasta i reagovati na svaku promenu odmah.

Prisustvo bilo kog problema na zglobovima i mišićima na rođenju i u toku prve godine života (stopala okrenuta na unutra ili spolja, torticolis, iščašeni kukovi), ako nisu u potpunosti sanirani mogu imati za posledicu pojavu deformiteta kičme.

VF Physical

Skolioza

VF Physical

Lordoza

VF Physical

Kifoza

VF Physical

Korektivna gimnastika

VF Physical
Adresa

Kralja Milana IV br. 19
34000 Kragujevac 
Republika Srbija

Kontakt

e-mail: info@vfphysical.rs
Tel: +381 34 63 93 930
Mob: +381 66 63 93 930