how to create a website for free
VF Physical

Fizikalna terapija

Ultrazvučna terapija

VF Physical


Ultrazvučna terapija je veoma prisutna forma fizikalne terapije.

Terapeutski ultrazvuk koristi se na frekvencijama od 1 MHz ili 3MHz, u kontinuiranom ili impulsnom režimu u različitim ciklusima. Terapija ultrazvukom je klasifikovana kao mehaničko-termička terapija s obzirom na složeni efekat koji se dobija.

Mehaničko delovanje potiče od ultrazvučnih pulsacija čime se postiže posebna mikromasaža ćelija tkiva.

Toplotno delovanje se manifestuje umerenim povišenjem lokalne temperature tkiva koje se tretira, u granicama prodornosti tih talasa i izražene vazodilatacije. Hemijsko delovanje se ispoljava pojačanjem oksidacionih procesa u tkivima i ubrzanju njihovog metabolizma.

Terapijsko dejstvo - prednost ultrazvuka u odnosu na ostale vrste fizikalne terapije je u tome što prodire dublje u tkiva i najviše se absorbuje u ligamentima i tetivama (strukture sa visokim sadržajem kolagena). Ultrazvuk deluje analgetički (smanjuje bol), pospešuje regeneraciju tkiva i smanjuje mišićni spazam. Izaziva reapsorbciju otoka i povećava lokalnu cirkulaciju krvi. Ubrzava zarastanje zapaljenja i pospešuje zarašćivanje tetiva i mišića posle povreda. Ultrazvuk stimuliše osteogenezu kosti posle preloma, i za to se koristi u veoma malim dozama.

Zavisno od parametara (forme impulsa, trajanja impulsa, pauze, frekvencije, jačine) možete se usredsrediti na postizanje termičkog efekta (porast temperature i refleksija o prepreke na tkivo, kao što su kosti i zglobovi) ili na mikromasažu tretiranog segmenta tkiva. Ultrazvučni aparati imaju mogućnost emisije konstantnog i impulsnog ultrazvuka. Kod impulsnog ultrazvuka izostaje termički efekat, mehanički ostaje, tako da on ima prednosti kod akutnih bolnih stanja i svežih povreda, osetljivosti na toplotu i svuda tamo gde je potebno izbeći termički efekat. Takođe impulsni ultrazvuk smanjuje povećan mišićni tonus.

Terapija ultrazvukom ukratko može da se svede na:
     - Hiperemizaciju tkiva
     - Ubrzanje metaboličkih funkcija i mikrocirkulacije
     - Poboljšanje mehaničkih osobina vezivnog tkiva (vlakna kolagena)
     - Ublažavanje bola
     - Miorelaksaciju
     - Ubrzanje procesa zarastanja uključujući
     - Stimulaciju zarastanja koštanog tkiva

Kontraindikacije: maligni tumori, krvarenje i sklonost ka krvarenju, infekcije, srčani pejsmejker i izražena srčana oboljenja. Metalni implatati nisu kontraindikacije, ali ne primenjuju se u predelu srca, mozga, očiju, slezine i gravidnog uterusa. Može se istovremeno primenjivati sa elektroterapijom kao i sa magnetoterapijom.

VF Physical

Laseroterapija

VF Physical

Elektroterapija

VF Physical

Ultrazvučna terapija

VF Physical

Magnetna terapija

VF Physical
Adresa

Kralja Milana IV br. 19
34000 Kragujevac 
Republika Srbija

Kontakt

e-mail: info@vfphysical.rs
Tel: +381 34 63 93 930
Mob: +381 66 63 93 930